Chcemy wspólnie pojechać do Lizbony – cała salezjańska Polska razem!

Po drodze planujemy zatrzymać się i zwiedzić miejsca dla nas ważne – Turyn i Colle don Bosco. Spać natomiast będziemy w szkołach i ośrodkach salezjańskich.

Podczas Światowych Dni Młodzieży weźmiemy udział w Dniach w Diecezjach (czyli pierwszej części ŚDM) oraz w spotkaniu SYM – Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (to już podczas zasadniczej części ŚDM – w Lizbonie).

1. Daty

WYJAZD:
sobota, 22 lipca 2023 r.
Rozpoczęcie Mszą świętą o 9:00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki (ul. Konfederacka 6). Po Mszy wyjazd z seminarium (ul. Tyniecka 39)

POWRÓT:
czwartek, 10 sierpnia 2023 r.
Kraków, ul. Tyniecka 39
Późne godziny wieczorne

2. Trasa

3. Koszt

4 500 PLN

W tym:

 • Opłata ŚDM
 • Opłata Dni w diecezjach
 • Opłata za uczestnictwo w SYM
 • Ubezpieczenie
 • Transport
 • Noclegi
 • Wyżywienie

4. Plan szczegółowy

Sobota, 22 lipca 2023 r.

9.00 Msza święta przed wyjazdem
(Kraków, ul. Konfederacka 6, Kościół św. Stanisława Kostki – Dębniki)
– Msza z ponowieniem ślubów Córek Maryi Wspomożycielki.
Po Mszy przejście do seminarium (ul. Tyniecka 39)
11.00 Wyjazd do Turynu

Niedziela, 23 lipca 2023 r.

9.00 Przyjazd do Turynu
9.30 Śniadanie + prowiant na cały dzień
10.00 Zwiedzanie Valdocco (Miejsce działalności ks. Bosko)
15.00 Eucharystia w bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych
16.00 Zwiedzanie Turynu w grupach (Consolata, Całun Turyński, Kościół św. Franciszka z Asyżu)
18.00 Kolacja
18.30 Program wieczorny
20.00 Przejazd na Colle don Bosco na nocleg

Poniedziałek, 24 lipca 2023 r.

8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja i adoracja
10.30 Zwiedzanie Colle Don Bosco (Miejsce urodzenia ks. Bosko)
13.00 Eucharystia w bazylice św. Jana Bosko
14.00 Obiad
15.00 Wyjazd do Saragossy
Zamiast kolacji suchy prowiant na drogę

Wtorek, 25 lipca 2023 r.

10:00 Przyjazd do Saragossy
Zakwaterowanie w szkole salezjańskiej
11.00 Posiłek
12.00 Zwiedzanie Miasta
14.00 Eucharystia w katedrze
19.00 Kolacja
20.00 Program wieczorny
Nocleg w Saragossie

Środa, 26 lipca 2023 r.

7.00 Eucharystia dla chętnych, kaplica szkolna
7.30 Śniadanie, prowiant na drogę
8.30 Wyjazd z Saragossy
20.00 Dojazd do Porto, rozlokowanie w diecezji
Rozpoczęcie etapu diecezjalnego ŚDM
– przyjęcie przez rodziny w diecezji Porto

Czwartek, 27 lipca 2023 r. – Niedziela, 30 lipca 2023 r.

Etap diecezjalny ŚDM
Program zaproponowany przez diecezję Porto

Poniedziałek, 31 lipca 2023 r.

11.00 Wyjazd do Lizbony z postojem w Fatimie
13.30 Obiad
15.00 Eucharystia w Fatimie – kaplica objawień
18.00 Wyjazd z Fatimy
20.00 Przyjazd do Lizbony

Kolacja w ramach voucheru (W Lizbonie podczas etapu centralnego śniadania będą w miejscu noclegu, a obiady i kolacje do odbioru w restauracjach. Uczestnicy dostaną vouchery na te posiłki)

Rozlokowanie w Lizbonie (szkoła salezjańska lub rodziny)

Wtorek, 1 sierpnia 2023 r.

Msza rozpoczynająca ŚDM
Festiwal Młodych

Środa, 2 sierpnia 2023 r.

Katechezy ŚDM w grupach językowych
Spotkanie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (SYM)

Czwartek, 3 sierpnia 2023 r.

Katechezy ŚDM w grupach językowych
Ceremonia przywitania papieża (Parque Eduardo VII)
Festiwal Młodych

Piątek, 4 sierpnia 2023 r.

Katechezy ŚDM w grupach językowych
Droga Krzyżowa (Parque Eduardo VII)
Festiwal Młodych (Czyli wiele wydarzeń dziejących się w Lizbonie
– koncerty, modlitwy, spotkania… Uczestnictwo w nich
zależy od osobistych chęci)

Sobota, 5 sierpnia 2023 r.

Pielgrzymka na miejsce czuwania (Parque Tejo)
Czuwanie z papieżem

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r.

10.00 Msza posłania pod przewodnictwem papieża
Powrót do miejsca noclegowego i kolacja w ramach voucheru
17.00 Wyjazd do Barcelony-Sabadell

Poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r.

8.30 Dojazd do centrum Barcelony
9.30-16.00 Zwiedzanie miasta
17.00 Przyjazd do Barcelona Sabadel
17.15 Przygotowanie do Eucharystii (dzielenie w grupach)
18:15 Eucharystia
19.30 Podział na grupy noclegowe i wyjazd części do Terrasy
20.00 Obiadokolacja (Sabadell i Terrasa)
Nocleg w Barcelonie – Sabadell i Terrasa

Wtorek, 8 sierpnia 2023 r.

7.30 Msza dla chętnych
8.00 Śniadanie i prowiant na drogę
8.45 Wyjazd do Lyon
18.00 Dojazd do Lyon
19.00 Kolacja
Nocleg w Lyon

Środa, 9 sierpnia 2023 r.

7.00 Eucharystia dla chętnych
7.30 Śniadanie i pakiet na drogę
8.00 Wyjazd do Udine
Obiad na postoju po drodze
20.00 Dojazd do Udine
20.30 Kolacja
21.00 Modlitwy wieczorne
Nocleg w Udine

Czwartek, 10 sierpnia 2023 r.

7.00 Śniadanie
9.00 Eucharystia, podsumowanie wyjazdu, pożegnanie
11.00 Posiłek
11.30 Wyjazd z Udine
0.00 Powrót do Krakowa

Centrala zastrzega sobie prawo do zmian programu wyjazdu.

Regulamin udziału w Salezjańskiej Lizbonie 2023

 1. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału we wszystkich wyznaczonych punktach programu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do wyjazdu.
 3. Uczestnik dba o porządek i szacunek względem każdego odwiedzanego miejsca, wykorzystywanego pojazdu oraz sprzętu. Jest osobiście odpowiedzialny za zniszczone przez siebie przedmioty oraz pomieszczenia.
 4. Podczas wyjazdu obowiązuje zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych używek oraz stosowania przemocy.
 5. Uczestnik wnosi składkę partycypacyjną w wysokości 4 500 zł, która jest przeznaczona na transport, wyżywienie, nocleg, uczestnictwo w spotkaniu Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, gadżety Salezjańskiej Lizbony 2023 oraz pakiet pielgrzyma ŚDM.
 6. Organizator wyjazdu nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji świadczeń lub opóźnienia powstałe na skutek działania siły wyższej (odwołanie ŚDM przez organizatora, pandemia itp.). W tych sytuacjach zwrot składki partycypacyjnej jest możliwy po odliczeniu kosztów poniesionych wcześniej przez organizatora Salezjańskiej Lizbony 2023.
 7. Wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 1 000 zł jest równoznaczna z wpisaniem się na listę uczestników.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zarówno wyjazdu jak i regulaminu ŚDM w Lizbonie oraz przestrzegania regulaminów w miejscach pobytu.
 9. W razie niestosowania się do obowiązujących zasad oraz uwag opiekunów organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów lub własny (osoby pełnoletnie).
 10. Niestosowanie się do w/w punktów może dyskwalifikować uczestnika z udziału w kolejnych akcjach przygotowywanych przez organizatora.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą będzie realizowane w STU ERGO Hestia S.A. w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia „Biznes & Podróż” – POBIERZ

Przedmiotem ubezpieczenia są świadczenia opisane w dziale II OWU – § 56 na stronie 27 i uszczegółowione w §§ 57-73 na kolejnych stronach

Suma ubezpieczenia będzie wynosiła odpowiednio (dla 1 osoby):

 • 200 000 zł – łącznie na koszty leczenia, ratownictwa, transportu i repatriacji
 • 1 000 zł – bagaż
 • 50 000 zł – odpowiedzialność cywilna w podróży
 • 200 000 zł – świadczenia w ramach assisstance
 •  

Ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń, które nie są konieczne za granicą, i które, choć są ujęte w ogólnych warunkach, zawsze są realizowane dopiero po powrocie do Polski – np. następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia na terenie Polski po powrocie, świadczenia szpitalnego (diety szpitalnej).

Uczestnicy mogą się zaopatrzyć w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, choć nie jest to konieczne, gdyż ubezpieczyciel zapewnia pokrycie wszystkich kosztów leczenia za granicą w razie wystąpienia nagłego zachorowania bądź wypadku.

Centrala Salezjańskiej Lizbony będzie dysponowała adresami współpracujących placówek służby zdrowia w Lizbonie i głównych miejscowościach na trasie przejazdu.

Pytania dotyczące ubezpieczenia można kierować na nasz adres: lizbona@donbosco.pl