„Wstań” – to propozycja programu formacyjnego, który będzie miał za zadanie przygotować nas do wspólnego wyjazdu i dobrego przeżycia ŚDM 2023.

Program będzie składał się z 3 etapów, podczas każdego założeniem jest organizowanie comiesięcznych spotkań do których centrala będzie przygotowywać materiały z których będzie można (nie trzeba) korzystać tak by osiągnąć założone cele programu:

Pod tym hasłem chcemy razem rozpocząć etap I naszych przygotowań, który polega na zebraniu liderów. Liderzy to osoby zaangażowane w naszych oratoriach, które pełnią już funkcje animatorskie i współpracują z salezjanami i salezjankami oraz będą gotowi i chętni aby zaangażować się w pomoc w prowadzeniu i animowaniu comiesięcznych spotkań. We wpisie na temat liderów znajduje się propozycja podziału funkcji wśród liderów (idealnie jeśli będzie ich 3 lub minimum 3, ale to od każdej placówki zależy podział obowiązków). Praca indywidualna z nimi przez całe przygotowanie i wspieranie ich, będzie ważne dla ich rozwoju.

Liczymy na to, że pierwsze organizacyjne spotkanie (przełożone z powodu epidemii) uda się zorganizować do września 2020 r. Rok formacyjny 2020/2021 będzie poświęcony właśnie formacji liderów.

Celem etapu jest:

  • zapalenie młodych liderów do idei salezjańskiego wyjazdu na ŚDM 2023,
  • formacja młodych liderów w dojrzewaniu do odkrywania charyzmatu salezjańskiego i dojrzewaniu do odpowiedzialności za posłannictwo i rozwój innych młodych
  • przedstawienie im wizji przygotowania,
  • współpraca w zebraniu uczestników spotkań i młodzieży
Nazwa w przygotowaniu… – rozwijanie myśli „Młodzieńcze, mówię Ci wstań!”

Etap ma na celu zebranie zainteresowanych wyjazdem i przeżyciem ŚDM 2023 oraz prowadzenie ich w rocznym programie formacyjnym (rytm comiesięcznych spotkań).

Celem etapu jest:

  • ewangelizacja/katechizacja – ugruntowanie podstaw duchowości uczestników,
  • wspólnota – zbudowanie tożsamości wspólnotowej wśród uczestników, ci którzy się przygotowują się razem budują relacje i stają się wspólnotą w ramach oratorium i Kościoła,
  • tożsamość – pomoc uczestnikom w zrozumieniu swojej tożsamości młodego, wierzącego człowieka,
  • ŚDM – wprowadzenie w tematykę