Spakowanie się na tak długą i skomplikowaną wyprawę jest niełatwym zadaniem, dlatego przygotowaliśmy zwięzły poradnik na ten temat.