ŚDM 2020:

„MŁODZIEŃCZE, TOBIE MÓWIĘ WSTAŃ”

(por. Łk 7, 14)