Klip promujący Światowe Dni Młodzieży, w których weźmiemy udział w 2022 roku.