Każda grupa jest proszona o pewne drobne zaangażowania.

Dyżur animacyjny (skonsultować z sekcją animacyjną; odp.: s. Gosia Synowiec FMA)

  • obejmuje poprowadzenie i zaanimowanie wyznaczonego pogodnego wieczoru w kontakcie i ze wsparciem sekcji animacyjnej.

Dyżur liturgiczny (minimum dzień przed dyżurem skonsultować i porozumieć się z sekcją liturgiczną; odp.: kl. Dawid Swęd SDB, lub w razie potrzeby z sekcją muzyczną; odp.: ks. Paweł Bróż SDB).

  • obejmuje przygotowanie i zaanimowanie Mszy Świętej (ludzie do służby, czytań, psalmu, oraz przygotowanie i przeczytanie modlitwy wiernych) we współpracy z sekcją liturgiczną i muzyczną.
  • obejmuje także poprowadzenie ewentualnych modlitw wieczornych (modlitwy tradycyjne lub jakaś inna propozycja z umieszczonych w aplikacji), również we współpracy z sekcją liturgiczną i muzyczną

Dyżur gospodarczy

  • obejmuje sprawdzenie i dopilnowanie porządku w miejscach w których będziemy. Szczególnie na noclegach w szkołach, dopilnowanie by zostawić w salach porządek. W miejscach, w których mamy wspólne spotkania (pogodne wieczory), dopilnowanie by nie zostały żadne śmieci.

Dyżur spożywczy

  • jeśli zachodzi taka potrzeba pomoc w dystrybucji jedzenia,

Podział dyżurów

1. Liturgia i animacja

Dyżur obowiązuje w konkretnym dniu – nazwy miejscowości są tylko podpowiedzią

21.07.2023 – Kraków (Dotyczy grup, które zjeżdżają do Krakowa 21 lipca.)
Liturgiczny: Ekipa liturgiczna

22.07.2023 – Kraków
Liturgiczny: FMA / Kraków Nowa Huta (SDB)
Animacyjny: Ekipa animacyjna

23.07.2023 – Turyn
Liturgiczny: Skawa (SDB)
Animacyjny: Rzeszów (SDB)

24.07.2023 – Colle Don Bosco
Liturgiczny: Łomianki (FMA)
Animacyjny: Ekipa animacyjna

25.07.2023 – Saragossa
Liturgiczny: SDA MOST (SDB)
Animacyjny: Skawa (SDB)

26.07.2023 – Saragossa
Liturgiczny: Świętochłowice (SDB)
Animacyjny: Ekipa animacyjna

07.08.2023 – Barcelona Sabadell
Liturgiczny: Sosnowiec (SDB)
Animacyjny: Ekipa animacyjna

08.08.2023 – Barcelona/Lyon
Liturgiczny:
 Sabadell: Rzeszów/Przemyśl (SDB)
 Terrasa: Ekipa liturgiczna
Animacyjny: Ekipa animacyjna

09.08.2023 – Lyon – Udine
Liturgiczny: Staniątki (SDB)
Animacyjny: Warszawa (FMA)

10.08.2023 – Udine – Kraków
Liturgiczny: Warszawa (FMA)
Animacyjny: Ekipa animacyjna

2. Praktyczna pomoc

Dyżur obowiązuje tak długo, jak jesteśmy w danym miejscu

Kraków
Gospodarczy: Przemyśl (SDB) + placówka śpiąca w szkole
Spożywczy: Rzeszów (SDB)

Turyn
Gospodarczy: Kielce (FMA)
Spożywczy: Lublin (SDB)

Colle don Bosco
Gospodarczy: SDA MOST (SDB)
Spożywczy: Staniątki (SDB)

Saragossa
Gospodarczy: Kraków Nowa Huta (SDB)
Spożywczy: Kraków Nowa Huta (FMA)

Barcelona-Sabadell
Gospodarczy: Łomianki (FMA)
Spożywczy: Ukraina (SDB)

Barcelona-Terrasa
Gospodarczy: Kraków Saltrom (SDB)
Spożywczy: Pogrzebień/Zabrze (SDB)

Lyon
Gospodarczy: Sosnowiec (SDB)
Spożywczy: Wrocław (FMA)

Udine
Gospodarczy: Skawa (SDB)
Spożywczy: Kielce (SDB)

3. Księża i siostry

22.07.2023 – Kraków
Przewodniczenie Mszy: ks. insp. Marcin Kaznowski SDB
Kazanie: ks. insp. Marcin Kaznowski SDB

23.07.2023 – Turyn
Przewodniczenie Mszy: ks. Andrzej Urbańczyk SDB
Kazanie: ks. Andrzej Król SDB
Słówko: ks. Łukasz Wójcik SDB

24.07.2023 – Colle Don Bosco
Przewodniczenie Mszy: neoprezbiterzy
Kazanie: ks. Maciej Sokalski SDB

25.07.2023 – Saragossa
Przewodniczenie Mszy: ks. Paweł Konarski
Kazanie: ks. Mirosław Kosiec SDB
Słówko: s. Dorota Grzywacz FMA

26.07.2023 – Saragossa
Przewodniczenie Mszy: ks. Jan Hańderek SDB
Kazanie: ks. Michał Cebulski SDB

07.08.2023 – Barcelona Sabadell
Przewodniczenie Mszy: ks. Krzysztof Wasiak SDB
Kazanie: ks. Łukasz Wójcik SDB

08.08.2023 – Barcelona/Lyon
Przewodniczenie Mszy:
Sabadell: ks. Mariusz Jawny SDB
Terrasa: ks. Mateusz Papierz SDB
Kazanie:
Sabadell: ks. Mariusz Jawny SDB
Terrasa: ks. Mateusz Papierz SDB

09.08.2023 – Lyon – Udine
Przewodniczenie Mszy: ks. Bartłomiej Janke SDB
Kazanie: ks. Grzegorz Dłużniak SDB
Słówko: s. Bernadeta Puzynowska FMA

10.08.2023 – Udine – Kraków
Przewodniczenie Mszy: ks. Marcin Pikor SDB
Kazanie: ks. Franciszek Janyga SDB