pożegnanie i przywitanie

Poranek pokazał nam, jak bardzo można zżyć się przez kilka dni, wspólnie spędzonego czasu. Łzy wzruszenia, oczy pełne wdzięczności i uśmiechy radości za dar, którym byliśmy dla siebie nawzajem, gościły dziś na każdej twarzy. Zostajemy w sercach naszych gospodarzy z diecezji Porto, jednocześnie zabierając ich w naszych sercach w dalszą podróż. 

Naszym przystankiem była Fatima. Każdy z nas mógłby powtórzyć słowa usłyszane na Mszy świętej na Placu Modlitwy przed Bazyliką: “Jesteśmy szczęśliwi, mogąc tu być. Jesteśmy szczęśliwi, bo to święta ziemia”.

Już czuć atmosferę jedności młodych z wielu narodów, a kolorowe flagi wielu państw powiewają przed ołtarzem. Ewangelie czytane są w kilku językach. Słuchamy słów, które napełniają nasze serca i pomagają nam rozwijać się w wierze i w relacjach z drugim człowiekiem. 

Była też chwila na osobistą modlitwę w kaplicy objawień, kupienie pamiątek dla rodziny, wspólny obiad i różaniec. 

Napełnieni Duchem wyruszyliśmy w dalszą podróż do Lizbony, gdzie rozpoczyna się przygoda kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

Weronika Wróbel – Wrocław SDA MOST (SDB)