Rodzaje modlitw

Modlitwa uwielbienia

W tej modlitwie uwielbiamy Boga W TYM, co nas otacza, w sytuacjach jakie nas spotykają. W tej modlitwie uświadamiamy sobie, że w każdej sekundzie naszego życia jest obecny Bóg. W tej modlitwie mogą nam pomóc np. piosenki uwielbieniowe.

Modlitwa dziękczynienia

Jest ona podobna do modlitwy uwielbienia, czasami nawet przeplatają się one między sobą. W tej modlitwie dziękujemy Bogu ZA COŚ co od niego otrzymaliśmy. Dziękczynienie uświadamia nam, że wszystko co posiadamy, otrzymaliśmy od kochanego Taty.

Modlitwa przebłagania

Jest to modlitwa, w której przepraszamy Boga, za to czym go obraziliśmy. Warto przed tą modlitwą poprosić Ducha Świętego, który jest Światłością sumień, aby pomógł nam poznać czym zgrzeszyliśmy przeciw Bogu. W tej modlitwie warto po przeproszeniu Boga, poprosić Go o łaskę poprawy z tych przewinień.

Modlitwa prośby

W tej modlitwie prosimy Boga o potrzebne dary, łaski. Warto pamiętać, że Bóg jest Ojcem, który wie czego nam potrzeba, więc jeżeli długo prosimy Boga o coś, a On nam tego nie “daje”, to jest możliwe, że ta rzecz, łaska, dar nie będzie dobra dla nas w dalszej perspektywie.