Zobacz więcej

1. Sakramenty w pigułce

(Tabela przygotowana specjalnie na to spotkanie)

Pobierz PDF (wydruk jednostronny)

Pobierz PDF (wydruk dwustronny)

RodzajWtajemniczenie chrześcijan
MateriaZanurzenie lub polanie wodą
FormaSłowa: „Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”
SzafarzBiskup, kapłan, diakon. W razie zagrożenie życia każdy człowiek
Odniesienie w Piśmie świętymMt 28,19-20- ostatni nakaz Jezusa „…idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu…”.

Działanie

Boga (skutki)

– Włączenie w Paschalne przymierze Chrystusa- przebaczenie grzechów w tym grzechu pierworodnego

– Włączenie do Kościoła i udział w kapłaństwie powszechnym

Zobacz więcej

Rodzaj

Wtajemniczenie chrześcijan

Materia

Chleb i wino

Forma

Słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje(…)”, „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej…”

Szafarz

Biskup, kapłan

Odniesienie w Piśmie świętym

(J 6, 51.54.56) – mowa Eucharystyczna – por. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije będzie żył na wieki.  (Łk 22, 19-20) – „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane …Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”.

Działanie

Boga (skutki)

– Uobecnienie wydarzeń zbawczych; męki śmierci i martwych-wstania Chrystusa

– Rzeczywista obecność Chrystusa

– Wspólnota stołu wierzących

Zobacz więcej

Rodzaj

Wtajemniczenie chrześcijan

Materia

Namaszczenie olejem krzyżma

Forma

Słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

Szafarz

Biskup, w razie potrzeby każdy kapłan

Odniesienie w Piśmie świętym

(Dz  2, 3)  „…Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął.  i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…”.

Działanie

Boga (skutki)

– Ściślejsze związanie z Kościołem

– Umocnienie Duchem świętym

– Świadectwo

Zobacz więcej

Rodzaj

Uzdrowienie

Materia

Akty penitenta
– żal, spowiedź, zadośćuczynienie

Forma

Słowa: „Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

Szafarz

Biskup, kapłan

Odniesienie w Piśmie świętym

(J 20, 22-23) „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Działanie

Boga (skutki)

– Pojednanie z Bogiem (powrót do życia łaską)

– Pojednanie z Kościołem

Zobacz więcej

Rodzaj

Uzdrowienie

Materia

Namaszczenie olejem chorych

Forma

Słowa: Przez to święte namaszczenie…”

Szafarz

Biskup, kapłan

Odniesienie w Piśmie świętym

(Jk 5,14-15) „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.  A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

Działanie

Boga (skutki)

– Pomoc cierpiącemu z powodu choroby fizycznej, psychicznej i duchowej- zjednoczenie z cierpieniami Chrystusa

– Znak solidarności wspólnoty Kościoła z cierpiącym

– Namaszczenie chorych, odbywa się po sakramencie spowiedzi. Jest ono dopełnieniem sakramentu pokuty.

Zobacz więcej

Rodzaj

W służbie wspólnoty kościoła

Materia

Nałożenie rąk biskupa

Forma

Słowa modlitwy konsekracyjnej

Szafarz

Biskup

Odniesienie w Piśmie świętym

(Mk, 3, 13- 15) „Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki  i by mieli władzę wypędzać złe duchy”.

Działanie

Boga (skutki)

– Chrystus podczas liturgii staje w miejscu kapłana

– Służba ludziom poprzez sakramenty

– Duch Święty jednoczy i umacnia kapłaństwo

Zobacz więcej

Rodzaj

W służbie wspólnoty kościoła

Materia

Zgoda małżonków

Forma

Przysięga małżeńska„ Ja NN biorę sobie Ciebie… i ślubuję ci, miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę…”

Szafarz

Małżonkowie

Odniesienie w Piśmie świętym

(Rdz 1, 27- 28) „…stworzył (Bóg) mężczyznę i niewiastę. Po czym im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”.

Działanie

Boga (skutki)

– Wspólnota małżeńska – jedność i nierozerwalność

– Dar Życia płodność i wychowanie.

Zobacz więcej

2. Pozostałe materiały

Zobacz wszystkie katechezy