// //
// //
// //
//

MODLITWA ZA

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2023

Maryjo, Pani Nawiedzenia,
która z pośpiechem poszłaś w góry, by spotkać
Elżbietę, poprowadź nas na spotkanie ze wszystkimi,
którzy na nas czekają, abyśmy zanieśli im żywą
Ewangelię: Jezusa Chrystusa, Twojego Syna
i naszego Pana!
Pójdziemy z pośpiechem, bez zbytnich rozproszeń
i bez zwłoki, z zapałem i radością. Pójdziemy pełni
pokoju, gdyż ten, kto niesie Chrystusa, niesie pokój,
a czynienie dobra jest najlepszym sposobem
istnienia.
Maryjo, Pani Nawiedzenia,
niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień
Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem
Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś.
Spraw, niech stanie się okazją do świadectwa
i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa
i wdzięczności, do poszukiwania tych, którzy wciąż
czekają na Chrystusa.
Maryjo, razem z Tobą przejdziemy tę drogę
spotkania, by także nasz świat
mógł zjednoczyć się w braterstwie,
sprawiedliwości i pokoju.
Pani Nawiedzenia,
pomóż nam zanieść Chrystusa wszystkim,
w posłuszeństwie Ojcu i w miłości Ducha.

 

Zobacz więcej

// //
// //
// //