AKT ZAWIERZENIA

Pobierz PDF (2 na stronie)

Pobierz PDF (1 na stronie) miejscowośćidataBoże,dziękujęzatokimjestemigdziejestem,zacałyrokspotkańizawszystkieosobyznaszejwspólnotyliderów.Dziękujęzato,żestworzyłeśświatzmiłościiżeżyjetylkodlatego,żeTytegochcesz.DziękujęCiżedałeśswojegoJednorodzonegoSyna,żebyumarłzamnieiodkupiłmójgrzech.Dziękujęzato,żeposłałeśDuchaŚwiętegoabymnieprowadziłiżeOnjestobecnywmoimżyciu.Chcędziśwyznać,żewierzęwCiebieiwTwojąmiłość.Wierzęwto,żejesteśobecnywKościeleiczyniszGoświętymmimojegogrzechów.WierzęwTwojąEwangelięiwnauczanieKościoła.Wierzę,żedałeśmiMaryjęzaMatkęiwewstawiennictwoTwoichŚwiętych.Wierzęwto,żeposyłałamniedoświadczeniaoTobieibędzieszznami„przezwszystkiedniażdoskończeniaświata”,iżejestemwTwoichrękach,orazwto,żeTychciałeśodemniedziśtegowyznania.ChcędziśświadomieizwiarąodnowićmojecałkowiteoddaniesięTobie.Dlategomówię:JezuChryste,przezręceMaryiMojejMatki,ogłaszamCiędziśmoimPanemiZbawicielem,oddajeCiwszystkotokimjestemicomam,zawierzamCimojąprzeszłość,teraźniejszośćiprzyszłośćiczynięCiebieKrólemiPanem,mojegosercaiżycia,moichrelacjiipragnień.Amen.podpis