// //
// //
// //
//

Zapraszamy uczestników i liderów grup formacyjnych na wakacyjne rekolekcje.
Temat: Wstań, ustanawiam Cię świadkiem tego, co zobaczyłeś (por. Dz 26, 16)
Data: 28-31 lipca 2022 r.
Miejsce: Kraków, seminarium salezjańskie, ul. Tyniecka 39

Szczegółowe informacje i zapisy u opiekunów grup.

// //
// //
// //